چسب دوقلوی هزارکاره شفاف بسیار قوی و با مقاومت شیمیایی

مشاهده

چسب دوقلوی هزارکاره مات بسیار قوی و با مقاومت شیمیایی

مشاهده

مشخصه های فنی چسب زه خودرو :

مشاهده

چسب واشرساز حرارتی زیپر یک سیلیکون خمیری یک جزیی می

مشاهده

ویژگی ها: ایمن برای سنسور اکسیژن پخت سریع و بدون اسید بی بو غیر

مشاهده

کاربردهای چسب دوقلوی شفاف هزارکاره زیپر zipper جهت چسباندن،ترمیم ودرزگیری انواع

مشاهده